Archive for the ‘3) GRECIA’ Category

Grècia, de polis a imperi

Posted: febrer 20, 2017 in 3) GRECIA, B) HISTÒRIA

SESSIONS

  1. Visualització de l´episodi “Exploradores de la historia: Grecia Clásica” i fer les activitats de l’apartat “Què unia els grecs de l’Hèl.lade” (exercicis 1,2 i 3 de pàg 199)

2.Lectura apartat “Dues Grans Polis: Esparta i Atenes” . Fer exercicis 4 i 7 (pàg 201) i Ex 3 i 5 (pàg 203) sobre la democracia.

3. Esquema del tema 1/2: Origens i Grans Colonitzacions i fer Exercicis 3, 5 i 6 de la pàg 205)
4. Visualització del documental “La construcción de un imperio”


5. Esquema del tema 2/2: Guerres del Peloponès i Hegemonia de Macedonia. Fer exercicis 1,2 i 3 (pàg 209)
6. Visualització del documental sobre “Alejandro Magno” i fer l’exercici 5 (pàg 209) + Activitat de repàs (Ex 2 de pàg 213)