Archive for the ‘2) EDAT ANTIGA: CIVILITZACIONS FLUVIALS’ Category

PREGUNTES

  1. On comença la primera civilització i per què?
  2. Quins països són en l’actualitat?
  3. Quins tres pobles es van establir a Mesopotàmia?
  4. Com van sorgir les primeres guerres?
  5. Què va fer el reu Hammurabi?
  6. Escriu tres característiques sobre Babilònia.
  7. Què són el ziggurats?
  8. Qui és Gilgamesh?

Babilònia (Mesopotàmia, Àsia) 600 a. C.


Mesopotàmia significa “entre rius” (concretament fa referència als rius Tigris i l’Eufrates). Babilònia és una de les ciutats més importants i belles de Mesopotàmia. Aquesta gran civilització fluvial que va durar gairebé tres mil·lennis (del 3000 a. de C. al 539 a. de C.)

En Babilònia es troben els nostres amics, admirant la Torre de Babel i els jardins penjants (considerats una de les 7 meravelles del món antic). Però no estan aquí per fer turisme. Han vingut a resoldre un enigma.

En la biblioteca de la ciutat han trobat una tablilla de fang en escriptura cuneïforme amb el següent text:

Ea, el més astut dels déus, va murmurar el secret al rei Utnapishtim: apressa’t, construeix un gran vaixell i embarca en ell exemplars de tota criatura vivent.

I Utnapishtim, així ho va fer.

Per sis dies i set nits, la tempesta va arrasar la terra. Al setè dia, va cessar el gran xàfec. No es veia terra alguna, únicament aigualeix cap a on vulgui que mirés. No hi havia vida alguna. La raça humana s’havia convertit en argila.”

Poema de Gilgamesh

Què va succeir en Mesopotàmia perquè els déus enviessin un Diluvi Universal?

____________________________________________________________________________________________________

Babilonia (Mesopotamia, Asia) 600 a. C.

Mesopotamia significa <<entre ríos>> (concretamente el Tigris y el Eufrates) y Babilonia es una de las ciudades más importantes y bellas de esta gran civilización fluvial que duró casi tres milenios (del 3000 a.C. al 539 a.C.)

Allí se encuentran nuestros amigos, admirando la Torre de Babel y los jardines colgantes (considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo). Pero no están aquí para hacer turismo. Han venido a resolver un enigma.

En la biblioteca de la ciudad han encontrado una tablilla de barro en escritura cuneiforme con el siguiente texto:
“Ea, el más astuto de los dioses, susurró el secreto al rey Utnapishtim: apresúrate, construye un gran barco y embarca en él ejemplares de toda criatura viviente.
Y Utnapishtim, así lo hizo.

Por seis días y siete noches, la tormenta arrasó la tierra. Al séptimo día, cesó el gran aguacero. No se veía tierra alguna, únicamente agua hacia donde quiera que mirase. No había vida alguna. La raza humana se había convertido en arcilla.”
Epopeya de Gilgamesh

¿Qué pudo suceder en Mesopotámia para que los dioses enviaran un Diluvio Universal?

4 AVENTURA-DILUVIOS UNIVERSALES