Archive for the ‘3º AVENTURA: ENEMICS MINÚSCULS’ Category

ANATOLIA (Turquia, Àsia). 6.200 a. de C.


Cansats de perseguir animals i dels alts i baixos en les temperatures, els descendents dels nostres amics han decidit crear Çatal Hüyük, el primer llogaret del Neolític.

La humanitat ha sofert molts canvis: En viure en un espai fix, el grup s’ha multiplicat. Han inventat l’agricultura i la ramaderia per evitar les incerteses de la caça i la recol·lecció de fruits. Però la seguretat de la seva nova vida es veu amenaçada per l’aparició de la primera epidèmia de la història.

Com faran front a aquest perill desconegut?

PER LLEGIR MÉS

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ANATOLIA (Turquía, Asia) 6.200 a.C.

Cansados de perseguir animales y de los altibajos en las temperaturas, los descendientes de nuestros amigos deciden crear Çatal Hüyük, la primera aldea del Neolítico.

La humanidad ha sufrido muchos cambios: Al vivir en un espacio fijo, el grupo se ha multiplicado. Han inventado la agricultura y la ganadería para evitar las incertidumbres de la caza y la recolección de frutos. Pero la seguridad de su nueva vida se ve amenazada por la aparición de la primera epidemia de la historia.

¿Cómo hacer frente a este peligro desconocido?

PARA LEER MÁS