Archive for the ‘2. MEDI FÍSIC/MEDIO FÍSICO’ Category

El relleu terrestre és el resultat de forces internes (plaques tectòniques, plegaments, falles, volcans i terratrèmols) i de forces externes (aigua, vent i èsser humans).

Activitat FORCES  INTERNES QUE PROVOQUEN EL RELLEU.

1. Visualitza el vídeo Volcanes en Erupcion Que Escupen Lava | Documentales de Discovery Channel.

Respon a les següents preguntes (amb l’ajuda del video, del llibre o d’internet):

  • Què és un volcà?
  • En quin estat pots trobar un  volcà ?
  • Quines capes composen la Terra? Quines són les seves característiques?
  • Com s’originen els volcans?
  • Quines característiques tenen les plaques tectòniques?
  • Quins països tenen més activitat volcànica i terratrèmols? Per què?
  • D’on ve el nom de Volcà?
  • Quins parts té un volcà?

2. Busca en internet la definició de Terratrèmol. També les causes que els originen.

3. Visualitza el següent vídeo  “Viaje al centro de la tierra” de Discovery Chanel . Ens explica el funcionament de les plaques tectòniques. Fes una petita redacció sobre el vídeo (10 línies)

 

Coneixerem els agents interns que es troben sota de l’escorça terrestre i que modifiquen el relleu.

1.Has de llegir la pàgina 22 i 23 del llibre de text i fixa’t en les imatges.

2. Còpia les preguntes següents:

VOLCANS

-Per què un volcà entra en erupció?

-Assenyala 4 parts d’un volcà

-Digues el nom d’un volcà

TERRATRÈMOLS

-Digues una zona sísmica amb terratrèmols del món

-Cóm es produïxen els terratrèmols?

-Qué són els sismògrafs?

-Assenyala tres parts d’un terratrèmol

-Quina escala mesura la força d’un terratrèmol?

3. Visualitza el documental “FUERZAS DE LA NATURALEZA: Terremotos, volcanes y tormentas eléctricas” de National Geographic

———————————————————————————————————————————————————–

Vamos a conocer los agentes internos que se encuentran debajo de la corteza terrestre y que modifican el relieve.

1.Lee la página 22 y 23 del libro de texto y fíjate en las imágenes.

2. Copia las siguientes preguntas:
VOLCANES
-¿Por qué un volcán entra en erupción?
-Señala 4 partes de un volcán
-Di el nombre de un volcán
TERREMOTOS
-Di una zona sísmica con terremotos del mundo
-¿Cómo se producen los terremotos?
-¿Qué son los sismógrafos?
-Señala tres partes de un terremoto
-¿Qué escala mide la fuerza de un terremoto?

3. Visualiza el vídeo “FUERZAS DE LA NATURALEZA: Terremotos, volcanes y tormentas eléctricas” de National Geographic